Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nekropsia - význam cudzieho slova

znalecká obhliadka a skúmanie mŕtvoly; pitva