Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neomysta - význam cudzieho slova

novosvätenec, práve vysvätený kňaz