Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neoliberalizmus - význam cudzieho slova

smer neoklasickej ekonómie po 2. svetovej vojne