Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neologizmus - význam cudzieho slova

jazykový novotvar