Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nekropola - význam cudzieho slova

veľké predhistorické a staroveké pohrebisko, mesto mŕtvych