Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nový, novo-