Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neomorbidita – význam cudzieho slova

chorobnosť novorodencov do 10 dní po narodení