Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neodarvinizmus – význam cudzieho slova

z Darwinových myšlienok vychádzajúca evolučná teória, podľa ktorej vonkajšie podmienky nepôsobili na vývoj organizmov