Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neorealizmus - význam cudzieho slova

umelecký smer na začiatku 20. storočia