Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paradigma – význam cudzieho slova

vzor, príklad; svet ideí v platónskej filozofii