Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parameter – význam cudzieho slova

pomocná premenná veličina v matematike; vyznačený úsek na kryštálových osiach; veličina udávajúca určitú základnú hodnotu výrobného procesu, zariadenia a pod. (napr. výkonnosť)