Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralogizmus – význam cudzieho slova

chybný záver; nesprávny názor vyplývajúci z neznalosti veci