Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paragraf – význam cudzieho slova

odstavec, článok, oddiel; vymedzená a číslom označená časť zákona, právnej normy alebo odborného spisu; grafická značka pre odstavec