Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paramagnetizmus – význam cudzieho slova

zmagnetizovanie látok tak, že ich atómy majú nenulový magnetický moment