Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paradox – význam cudzieho slova

protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu; nepravdepodobnosť