Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralaxa – význam cudzieho slova

odchýlka, úchylka; uhol, pod ktorým sa z hviezdy javí polomer zemskej dráhy; určenie a údaj vzdialenosti hviezd; uhol, ktorý zvierajú smery vedené z dvoch rôznych miest priestoru k pozorovanému telesu; zdanlivý rozdiel polohy predmetu vzhľadom k pozadiu pri pozorovaní z dvoch rôznych miest