Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parainfekcia – význam cudzieho slova

choroba nasledujúca po inom infekčnom ochorení