Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paragon - význam cudzieho slova

účtenka, pokladničný blok, potvrdenka o platbe