Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralela – význam cudzieho slova

rovnobežka; prirovnanie, obdoba, podobnosť; príklad