Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relikt – význam cudzieho slova

prebytok, zostatok, zvyšok; pozostatok organizmov vyskytujúcich sa pôvodne v iných prírodných podmienkach