Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverenda – význam cudzieho slova

dlhý zvrchný odev kňazov, úradníkov a učencov