Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revirement - význam cudzieho slova

presun rozpočtových položiek; vyrovnanie a účtovné prenášanie vzájomných záväzkov