Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revirement – význam cudzieho slova

presun rozpočtových položiek; vyrovnanie a účtovné prenášanie vzájomných záväzkov