Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revolving – význam cudzieho slova

otáčajúci sa, rotačný, otočný