Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revolving - význam cudzieho slova

otáčajúci sa, rotačný, otočný