Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverzia – význam cudzieho slova

návrat, obrat, otočenie; nedovolený návrat vyhnaného alebo vyhosteného