Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revizionizmus – význam cudzieho slova

oprava alebo úprava daného stavu alebo názoru; v robotníckom hnutí úsilie o revíziu marxistickej teórie