Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revident – význam cudzieho slova

titul alebo hodnosť niektorých verejných, štátnych alebo súkromných úradníkov