Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverz – význam cudzieho slova

písomný súhlas s liečebným postupom, s rozhodnutiami lekárov; prehlásenie o vzdaní sa práv alebo nárokov za určitých podmienok; rub mince alebo medaile