Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revolver – význam cudzieho slova

ručná streľná zbraň s otáčavým bubienkom; revolverový sústruh, obrábací stroj s otáčavou hlavou; otáčavý nosič