Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverzibilita - význam cudzieho slova

schopnosť prebiehať opačným smerom, vratnosť do predchádzajúceho stavu