Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezistivita - význam cudzieho slova

veličina charakterizujúca elektrický odpor látky, merný elektrický odpor