Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revitalizácia - význam cudzieho slova

obnova životných funkcií, oživenie, vzpruha, posilnenie