Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revitalizácia – význam cudzieho slova

obnova životných funkcií, oživenie, vzpruha, posilnenie