Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scintigrafia – význam cudzieho slova

zobrazovanie orgánov ľudského tela pomocou rádionukleidov zavedených do tela, gamagrafia