Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skriptá – význam cudzieho slova

rozmnožené vysokoškolské učebné texty