Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slalom - význam cudzieho slova

lyžiarsky alebo vodácky závod s povinným prejazdom tyčových bránok; kľučkovanie