Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slogan – význam cudzieho slova

heslo, najmä reklamné alebo v danej dobe mimoriadne rozšírené; stále opakovaná myšlienka