Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slam – význam cudzieho slova

dve najvyššie hry v bridži, malý a veľký slam