Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slavistika - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou slovanských národov