Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skul – význam cudzieho slova

cvičná športová vesliarska loď