Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slavikum – význam cudzieho slova

kniha, listina alebo článok v slovanskom jazyku alebo týkajúci sa slovanských národov