Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slavikum - význam cudzieho slova

kniha, listina alebo článok v slovanskom jazyku alebo týkajúci sa slovanských národov