Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slot – význam cudzieho slova

nábežná plôška pred krídlom lietadla na usmernenie prúdenia; miesto na pripojenie zvukovej alebo inej karty v počítači