Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slang - význam cudzieho slova

svojrázny jazyk príslušníkov určitej spoločenskej alebo pracovnej skupiny