Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slabing, slabbing – význam cudzieho slova

valcovacia stolica na ploché ingoty