Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

slovacikum – význam cudzieho slova

slovenská listina alebo kniha v cudzích múzeách alebo knižniciach; cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovenska a Slovákov; slovenské slovo v cudzojazyčnom texte