Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

whisky - význam cudzieho slova

silná liehovina z prekvaseného obilia