Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

D daktylotika – význam cudzieho slova

znaky vytvárané prstami rúk, prstová abeceda