Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

daimon – význam cudzieho slova

dobrý alebo zlý duch ovládajúci človeka; démon