Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

daimonium - význam cudzieho slova

vnútorný hlas; hlas svedomia, rozumu, hlas boží; mravný zákon