Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dabing – význam cudzieho slova

pretlmočenie a prerozprávanie filmu do inej jazykovej verzie; dabingové štúdio