Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dales – význam cudzieho slova

finančná tieseň