Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dales - význam cudzieho slova

finančná tieseň