Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dancing – význam cudzieho slova

tanečná sieň, tančiareň